Δικαιώματα Παροπλισμού

Ο ΟΛΕ ΑΕ διαθέτει τρία καραβοστάσια που, αποτελούν όρια παροπλησμού πλοίων. Συγκεκριμένα τα Α΄ και Γ΄ και το βόρειο τμήμα του Καραβοστασίου Β΄μέχρι της ισοβαθούς των 30 μ.

  • “Επ’ αγκύρα” ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας(GT) και ανά αδιαίρετο δεκαπενθήμερο 0,17 Ευρώ
  • Πρυµνοδετηµένων ή παραβεβλημένων ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας(GT) και δεκαπενθήµερο 1,00 Ευρώ

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: