Περιγραφή

Είναι ανατολικά του Κεντρικού Λιμένα και όμορος με τον Παλαιό Λιμενίσκο Αλιέων. Η λιμενολεκάνη, ορθογωνικής κατόψεως, έχει διαστάσεις 100 x 70 με ωφέλιμα βάθη κυμαινόμενα μεταξύ των 3.00 μ. και 3.50 μ., επικοινωνεί δε με το πέλαγος δια μέσω στομίου πλάτους 25.00 μ. με στροφή ανατολικά. Η δυναμικότητα του λιμενίσκου εκτιμάται στις 60 περίπου θέσεις για σκάφη αναψυχής.

Βυθομετρικός Χάρτης​​

Εξυπηρέτηση

  • Λιμενίσκος εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.

Τοποθεσία

ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Marine traffic

Δείτε την κίνηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο

Καιρικές Συνθήκες

Υπολογισμός δικαιωμάτων ελλιμενισμού

Υπολογίστε το ημερήσιο κόστος ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση του σκάφους. Επιλέξτε την κατηγορία στην ανήκει το σκάφος και εισάγετε το μήκος του σε μέτρα. Στη συνέχεια επιλέξτε 'Υπολογισμός'

 
€ / ανά ημέρα
€ ανά ημέρα

Φωτογραφικό Υλικό