Περιγραφή

Ο προβλήτας έχει διαστάσεις 365 x 60 μ. Η χρήση και η ωφέλιμη επιφάνεια του προβλήτα ανέρχεται στα 19.200 μ2, τμήμα της οποίας είχε παραχωρηθεί από τον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε σε εταιρείες για τη φορτοεκφόρτωση και εναπόθεση αδρανών υλικών. Επίσης στην προέκταση του προβλήτα υφίστανται δύο ακόμη διακριτοί ωφέλιμοι χώροι, εκτάσεως ο μεν πρώτος 3.000 μ2, ο οποίος είχε παραχωρηθεί για εναπόθεση αδρανών υλικών και ο δε δεύτερος 12.000 μ2 (ημιτελής), προς αξιοποίηση με την κατασκευή λιμενικών έργων μικρής έκτασης.

Βυθομετρικός Χάρτης​

Εξυπηρέτηση

  • Εξυπηρέτηση φορτηγών πλοίων μεταφοράς ΧΥΔΗΝ φορτίου, πλόων εσωτερικού.

Τοποθεσία

ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Marine traffic

Δείτε την κίνηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο

Καιρικές Συνθήκες

Φωτογραφικό Υλικό