Ελάχιστες απαιτήσεις δραστηριοποιούμενων παρόχων στην υπηρεσία διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΟΛΕ ΑΕ κατά τον ΕΚ 352/2017.
Ελάχιστες απαιτήσεις δραστηριοποιούμενων παρόχων στην υπηρεσία διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΟΛΕ ΑΕ κατά τον ΕΚ 352/2017.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: