Ελάχιστες απαιτήσεις δραστηριοποιούμενων παρόχων στην υπηρεσία διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΟΛΕ ΑΕ κατά τον ΕΚ 352/2017.
Ελάχιστες απαιτήσεις δραστηριοποιούμενων παρόχων στην υπηρεσία διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΟΛΕ ΑΕ κατά τον ΕΚ 352/2017.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΛΕ ΑΕ_21_352_signed(156 KB)

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΕ_signed(203 KB)