ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11 Ιανουαρίου 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 267 11-1-21_21PROC007993409(2 MB) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 269 11-1-21_ΩΗΠΕ469ΗΞΔ-73Ξ(175 KB) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ...
Ελάχιστες απαιτήσεις δραστηριοποιούμενων παρόχων στην υπηρεσία διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΟΛΕ ΑΕ κατά τον ΕΚ 352/2017.
30 Δεκεμβρίου 2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΛΕ ΑΕ_21_352_signed(156 KB) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΕ_signed(203 KB)  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΕ Α.Ε.
07 Οκτωβρίου 2020
Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη του λιμένα Ελευσίνας δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στη θέση ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ, επιφανείας 200,35 τ.μ. και κτηριακών εγκαταστάσεων επιφανείας 357,50 τμ
06 Οκτωβρίου 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ, ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.).
07 Ιουλίου 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟ 1/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ: Ε/ΓΔ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (Ν.Π. 11923), Φ/Γ «SOLNECHNIY» (ΠΡΩΗΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ), Ε/Γ-Τ/Ρ «ΔΙΟΝ» (Ν.Π. 9668) ΚΑΙ Δ/Ξ «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» (Ν.Π. 9104), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε
07 Ιουλίου 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝA ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ - Τ/Ρ «ΣΗ ΦΛΑΟΥΕΡ» (Ν.Π. 3514), Θ/Γ - Τ/Ρ «ΝΤΟΡΙΑΝ ΣΚAΪ» (Ν.Π. 4501), ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ «ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ» (Ν.Π. 4844) ΚΑΙ Ε/Π - Τ/Ρ - Θ/Γ «ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ» (Ν.Π. 4503), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
04 Δεκεμβρίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝA ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: Ε/Γ – Τ/Ρ «CAPTAIN MARKOS» (ΣΗΜΑΙΑΣ ΗΠΑDELAWARE), Ε/Γ «VIOLETA» (ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΝΔΟΥΡΑΣ), Φ/Γ – Ο/Γ «ΕΥΓΕΝΙΑ Π» (Ν.Π. 987) ΚΑΙ Θ/Γ «THELE» (ΣΗΜΑΙΑ DELAWARE) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ: Φ/Γ «ΣΗ ΣΤΑΡ» (Ν.Π. 10973), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
04 Δεκεμβρίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝA ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ: ΡΥΜΟΥΛΚΟ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ «ΚΛΑΙΡΗ Τ» (Ν.Π. 8983), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
14 Νοεμβρίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 14/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ TOY NΑΥΑΓΙΟΥ: Δ/Ξ-ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ «ΣΛΟΠΣ» (Ν.Π. 10178) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ: Δ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι» (Ν.Π. 10725) ΚΑΙ Φ/Γ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ» (Ν.Π. 10225), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
15 Οκτωβρίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
26 Σεπτεμβρίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ: Ε/Γ-Δ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (Ν.Π. 11923), Φ/Γ «SOLNECHNIY» (ΠΡΩΗΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ), Ε/Γ-Τ/Ρ «ΔΙΟΝ» (Ν.Π. 9668) και Δ/Ξ «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» (Ν.Π. 9104), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
09 Σεπτεμβρίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 12/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: Θ/Γ «ZOE OF LONDON» (ΣΗΜΑΙΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ), Ε/Γ - Τ/Ρ «ΣΙΤΥ ΟΦ ΥΔΡΑ» (Ν.Π. 5835), Δ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ» (Ν.Π. 10197), Ε/Γ «ΣΙΤΥ ΟΦ ΜΥΚΟΝΟΣ» (Ν.Π. 6405), ΡΥΜΟΥΛΚΟ «ΡΟΥΜΕΛΗ» (Ν.Π. 2489), Δ/Ξ «ΑΛΦΑ Ι» (Ν.Π. 10293) και Δ/Ξ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (Ν.Π. 9122), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
09 Σεπτεμβρίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝA ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ - Τ/Ρ «ΣΗ ΦΛΑΟΥΕΡ» (Ν.Π. 3514), Θ/Γ - Τ/Ρ «ΝΤΟΡΙΑΝ ΣΚAΪ» (Ν.Π. 4501), ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ «ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ» (Ν.Π. 4844) ΚΑΙ Ε/Π - Τ/Ρ - Θ/Γ «ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ» (Ν.Π. 4503), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
18 Ιουλίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝA ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: Ε/Γ – Τ/Ρ «CAPTAIN MARKOS» (ΣΗΜΑΙΑΣ ΗΠΑ-DELAWARE), Ε/Γ «VIOLETA» (ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΝΔΟΥΡΑΣ), Φ/Γ – Ο/Γ «ΕΥΓΕΝΙΑ Π» (Ν.Π. 987) ΚΑΙ Θ/Γ «THELE» (ΣΗΜΑΙΑ DELAWARE) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ: Φ/Γ «ΣΗ ΣΤΑΡ» (Ν.Π. 10973), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
18 Ιουλίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ «ΑΝΝΑ Μ» (Ν.Π. 5333), Φ/Γ– ΑΜΜΟΛΗΠΤΙΚΟ «ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» (Ν.Π. 10542) ΚΑΙ Φ/Γ «ΔΡΕΠΑΝΟ» (Ν.Π. 10028), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
11 Ιουλίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ: Ε/ΓΔ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (Ν.Π. 11923), Φ/Γ «SOLNECHNIY» (ΠΡΩΗΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ), Ε/Γ-Τ/Ρ «ΔΙΟΝ» (Ν.Π. 9668) και Δ/Ξ «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» (Ν.Π. 9104), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
10 Ιουλίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 7/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ TOY NΑΥΑΓΙΟΥ: Δ/Ξ-ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ «ΣΛΟΠΣ» (Ν.Π. 10178) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ: Δ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι» (Ν.Π. 10725) ΚΑΙ Φ/Γ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ» (Ν.Π. 10225), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
10 Ιουλίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: Θ/Γ «ZOE OF LONDON» (ΣΗΜΑΙΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ), Ε/Γ - Τ/Ρ «ΣΙΤΥ ΟΦ ΥΔΡΑ» (Ν.Π. 5835), Δ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ» (Ν.Π. 10197), Ε/Γ «ΣΙΤΥ ΟΦ ΜΥΚΟΝΟΣ» (Ν.Π. 6405), ΡΥΜΟΥΛΚΟ «ΡΟΥΜΕΛΗ» (Ν.Π. 2489), Δ/Ξ «ΑΛΦΑ Ι» (Ν.Π. 10293) και Δ/Ξ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (Ν.Π. 9122), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε
10 Ιουλίου 2019
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ) για την: «Παροχή Υπηρεσιών της άσκησης των ελέγχων ασφαλείας σε Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α ) κατά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και της Οδηγίας (ΕΚ) 2005/65, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με το ν. 3622/2007, στη Λιμενική Εγκατάσταση του Κεντρικού Λιμένα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ αντίστοιχα, οι οποίες υπάγονται στο Σχεδιασμό Ασφαλείας Λιμένα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και διαχειρίζονται από τον Οργανισμό Λιμένος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ.»
18 Ιουνίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
14 Ιουνίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ - Τ/Ρ «ΣΗ ΦΛΑΟΥΕΡ» (Ν.Π. 3514), Θ/Γ - Τ/Ρ «ΝΤΟΡΙΑΝ ΣΚAΪ» (Ν.Π. 4501), ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ «ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ» (Ν.Π. 4844) ΚΑΙ Ε/Π - Τ/Ρ - Θ/Γ «ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ» (Ν.Π. 4503).
01 Μαΐου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝA ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: Ε/Γ – Τ/Ρ «CAPTAIN MARKOS» (ΣΗΜΑΙΑΣ ΗΠΑ-DELAWARE), Ε/Γ «VIOLETA» (ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΝΔΟΥΡΑΣ), Φ/Γ – Ο/Γ «ΕΥΓΕΝΙΑ Π» (Ν.Π. 987) ΚΑΙ Θ/Γ «THELE» (ΣΗΜΑΙΑ DELAWARE) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ: Φ/Γ «ΣΗ ΣΤΑΡ» (Ν.Π. 10973), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
01 Μαΐου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ TOY NΑΥΑΓΙΟΥ: Δ/Ξ-ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ «ΣΛΟΠΣ» (Ν.Π. 10178) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ: Δ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι» (Ν.Π. 10725) ΚΑΙ Φ/Γ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ» (Ν.Π. 10225), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
28 Μαρτίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΦΟΡΤΗΓΟ «ΑΝΝΑ Μ» (Ν.Π. 5333), Φ/Γ– ΑΜΜΟΛΗΠΤΙΚΟ «ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» (Ν.Π. 10542) ΚΑΙ Φ/Γ «ΔΡΕΠΑΝΟ» (Ν.Π. 10028), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
28 Μαρτίου 2019
ΔΙΑΚΗΡYΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
13 Μαρτίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ «ΑΝΝΑ Μ» (Ν.Π. 5333), Φ/Γ– ΑΜΜΟΛΗΠΤΙΚΟ «ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» (Ν.Π. 10542) ΚΑΙ Φ/Γ «ΔΡΕΠΑΝΟ» (Ν.Π. 10028), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
04 Φεβρουαρίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
29 Ιανουαρίου 2019